Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία με την επωνυμία ΝΕΣΤΩΡ ΤΖΟΥΡΔΑΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο "ΝΕΣΤΩΡ ΤΖΟΥΡΔΑΣ Α.Ε." (ΔΑ11, Ο.Τ. 40, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΤΚ: 570 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ: 2310-723500) σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στη διαδικτυακή μας πύλη (www.nt.gr), επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές :

Οι πληροφορίες που ζητάμε από εσάς:

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τις επισκέψεις και αγορές σας στο www.nt.gr :

Πως διαχειριζόμαστε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μας έχετε εμπιστευτεί;
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί για να σας προσφέρουμε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία, με τους ακόλουθους τρόπους: