Μετατροπές Νομισμάτων

Η Νέστωρ Τζούρδας Α.Ε. χρησιμοποιεί το Ευρώ ως το μοναδικό νόμισμα για τις συναλλαγές της. Όλες οι πωλήσεις της εταιρίας πραγματοποιούνται σε Ευρώ και όλες οι αποδείξεις και τα τιμολόγια της εταιρίας εκδίδονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον μετατροπέα νομισμάτων του web site (σε Δολλάρια Αμερικής, Λίρες Αγγλίας, Ιαπωνικά Γιεν, κλπ) παρακαλούμε λάβετε υπo όψιν σας πως οι τιμές σε άλλα νομίσματα είναι ενδεικτικές και η Νέστωρ Τζούρδας Α.Ε. δεν φέρει καμμία ευθύνη για τις ισοτιμίες των νομισμάτων.