Φόροι & Δασμοί

Οι τιμές στις ελληνικές σελίδες των web sites της Νέστωρ Τζούρδας Α.Ε. περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και αφορούν στην πώληση των προϊόντων μας εντός της Ελληνικής επικράτειας (σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή σε φυσικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς άλλος φόρος ή δασμός που αφορά στην εξαγωγή των προϊόντων μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνεται. Στις σελίδες των web sites της Νέστωρ Τζούρδας Α.Ε. σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, ούτε οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή δασμός που αφορά στην εξαγωγή των προϊόντων μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.